Monthly Archives: January 2018

Gala Tết May Mắn Mũi Né 2018

Chương trình nghệ thuật Gala Tết May Mắn được hàng triệu người lớn và trẻ em Sài Gòn yêu thích mỗi dịp Tết đến nay đã có mặt tại Phan Thiết Tết Mậu Tuất 2018 này. Chương trình gồm 2 phần: Sắc Xuân và Lửa May Mắn do các nghệ sỹ đoàn xiếc TPHCM và nhà hát nghệ thuật Phương ... Read More »

MUI NE DELI SEAFOOD RESTAURANT IN A GIANT BOAT

Mui Ne Deli restaurant combines experience of chefs from both Mui Ne and Saigon, utilizing readily available fresh seafood in Mui Ne too serve families and both local and foreign tourists. Located right at the entrance of Mui Ne, this restaurant offers spacious parking, great food quality at reasonable price, nice and clean setting with both air con and open ... Read More »